Skip to main content

Verkeersveiligheid scholen Bloemendaal

04 maart 2021

De afgelopen jaren is rond veel schoolomgevingen een zogenaamde 30 km-schoolzone ingevoerd door het plaatsen van bijbehorende bebording. Ondanks deze maatregelen blijven veel ouders de omgeving van de school en de routes daar naartoe als onveilig ervaren.

Dit geeft zelfs aanleiding om kinderen met de auto naar school te brengen.

De Voetgangersbeweging is van mening dat veilige schoolroutes voor kinderen gelijktijdig betekent dat er veilige looproutes ontstaan voor iedereen, jong en oud. Het stimuleert lopen en bewegen en is daarmee van belang voor de gezondheid en het leggen van sociale contacten. Het betrekken van de kinderen van de klassen 6 en 7 past bovendien in het langzaam volwassen worden en voorbereiden van kinderen op het zelfstandig gaan naar de middelbare school.

Lees verder