Skip to main content

Visie op lopen

Lopen is de meest natuurlijke, gezonde en duurzame manier van je voortbewegen. Iedereen is op een gegeven moment voetganger. We lopen naar school, naar de winkel, naar de bus, met de hond, voor een ommetje. We wandelen voor onze ontspanning en gezondheid. Sommigen rennen graag een rondje door polder, bos of wijk.

Met de noodzaak meer te bouwen zal er op een andere manier moeten worden omgegaan met onze openbare ruimte. Meer bouwen betekent meer behoefte aan verplaatsen, maar ook aan het verbeteren van de directe leefomgeving. De buitenruimte moet met meer mensen worden gedeeld en dat stelt eisen.Langer thuis blijven wonen van ouderen betekent dat er in goede en veilige looproutes op wijkniveau moet worden voorzien. Niet alleen geschikt voor ouderen, maar ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Zodanig dat er een (sociaal) veilige omgeving ontstaat.

Voetgangersbeweging, stappen in de juiste richting