Skip to main content

Privacyreglement Stichting Voetgangersbeweging Nederland

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Voetgangersbeweging Nederland (hierna: Voetgangersbeweging) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerkt de Voetgangersbeweging uw persoonsgegevens?

Als u zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. De Voetgangersbeweging verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn an toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de
Voetgangersbeweging:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs- en overige) overeenkomsten;

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van vrijwilligers en overige betrokkenen bij de Voetgangersbeweging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van de Voetgangersbeweging, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Voetgangersbeweging Nederland
T.a.v. de secretaris
Postbus 3014
2301 DA Leiden

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de Voetgangersbeweging alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Voetgangersbeweging hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de Voetgangersbeweging.
  De Voetgangersbeweging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse regio’s van de Voetgangersbeweging met de diverse functionarissen binnen Nederland.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Voetgangersbeweging.
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Voetgangersbeweging of wanneer de Voetgangersbeweging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik.
  De Voetgangersbeweging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

De Voetgangersbeweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan onderstaand adres of per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Voetgangersbeweging Nederland
T.a.v. de secretaris
Postbus 3014
2301 DA Leiden

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Check daarom regelmatig het privacyreglement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de secretaris. 

Laatste update: 31 mei 2020