Skip to main content

Autoluwe binnenstad Leiden

12 december 2022

Voor de Voetgangersbeweging vormt de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad een belangrijk punt. Voldoende loopruimte en goede obstakelvrije looproutes zijn van essentieel belang voor een inclusieve samenleving en kansengelijkheid voor iedere burger, jong en oud, met of zonder beperking. Een combinatie van lopen met gebruik van openbaar vervoer behoort voor de Voetgangersbeweging dan ook tot een voorwaarde voor een voetgangersvriendelijke binnenstad.

Een autoluwe binnenstad vooral tot stand gebracht moeten worden door minder gebruik van de auto en niet door verdringen van de auto naar andere routes. Stimuleren van het gebruik van OV is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Wij missen dit in de voorliggende plannen.

Lees verder in de inspraaktekst