Skip to main content

Lobby voor betere bescherming van de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers

21 november 2021

Op 2 december 2021 vergadert de Tweede Kamercommissie I&W over de verkeersveiligheid voetgangers. De veiligheid van voetgangers en met name ouderen, kinderen en mensen met een beperking ligt de Voetgangersbeweging na aan het hart.

Niet langer moeten de technische specificaties van voertuigen leidend zijn voor de indeling van de openbare ruimte, maar de functie van de openbare ruimte moet basis worden van andere wet- en regelgeving. Dat gaat naar onze mening verder dan heldere kaders voor 30- en 50 km en mogelijk 15 km zones.