Utrecht Zadelstraat

 

De regio Utrecht e.o. is in maart 2021 van start gegaan als regio bij de Voetgangersbeweging Nederland.

“Utrecht wil een 10 minutenstad worden waarbij je huis op tien minuten afstand staat van mensen en zaken die je elke dag of vaak nodig hebt (werk,natuur,sport,dokter,school,winkel, spelen etc.). Met OV, fiets of lopend ben je altijd snel waar je moet zijn.”

In de Omgevingsvisie Binnenstad wordt duidelijk dat de eerder ingezette ontwikkeling wordt voortgezet. Het autoverkeer wordt hierbij teruggedrongen ten gunste van het behouden c.q. terugbrengen van de menselijke schaal. Voor de voetgangersbereikbaarheid van het centrum zijn beloopbare afstanden een must. De Voetgangersbeweging pleit ervoor in deze ontwikkeling een fijnmazig en doorlopend voetgangersnetwerk te creëren met voldoende beschutting en aanliggende functies.

Lees hier de inspraakreactie.