297B8114 E349 455E 8883 A9508951575CDe regio Haarlem en omgeving is in juni 2020 als regio gestart bij de Voetgangersbeweging Nederland. Haarlem maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Negen gemeenten samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland en het Rijk werken samen aan een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling. Het stadshart is een samenstel van drie aaneengesloten gebieden rondom de OV-knooppunten Stationsgebied, Oostpoort en Haarlem Nieuw Zuid. Ieder knooppunt vormt een entree-gebied tot de stad. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210372226-2-Bijlage-1-Gebiedsplan-Bereikbare-Steden-Haarlem.pdf

In Bloemendaal staat momenteel het Veilig lopen naar School in the picture. Niet alleen in Bloemendaal, maar in veel steden is de verkeerssituatie rondom de school voor kinderen niet veilig genoeg om zelfstandig naar school te gaan. Veel ouders kiezen daarom voor de auto om hun kind(eren) weg te brengen. De vele auto-, parkeer- en uitstapbewegingen op vaak te weining parkeergelegenheid maken echter onderdeel uit van die onveilige situatie. 

Vanuit de Voetgangersbeweging is men bezig met het creëren van veilige fiets- en looproutes van en naar de schoolomgeving. De kinderen zelf worden hierbij betrokken. Het resultaat moet bij voorkeur zodanig zijn dat eventueel aangepaste routes onderdeel uitmaken van een fijnmazig looproutenetwerk dat voor alle voetgangers bestemd is. 

Lees meer in HandOut aan Wethouder