druk stadsbeeld

 Druk stadsbeeld

   

De dichtbebouwde binnenstad van Leiden leent zich heel goed om te wandelen. Een echte 'walkable city'

In de participatiebijeenkomsten van het afgelopen jaar is gebleken dat het voetgangersbeleid meer aandacht verdient dan dit op dit moment krijgt.

Hopelijk wordt daarmee in de toekomst voorkomen dat belangrijke voetpaden in de verbinding van stad naar regio verdwijnen door aanleg van auto infrastructuur.

In 2020 wordt apart voetgangersbeleid opgesteld, met daarin aandacht voor de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van voetgangers.

Het aantal specifieke projecten voor voetgangers is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. De gemeente streeft echter naar een optimale inrichting voor alle voetgangers, mede om bij te dragen aan de ambitie verplaatsingen te voet te stimuleren.

Het verbeteren van de aanlooproutes in het centrum maakt hiervan onderdeel uit. 

In Leiden  fungeert het algemeen bestuur van de Voetgangersbeweging tevens als vertegenwoordiger van de regio Leiden. Als u met ons in contact wilt komen, verzoeken wij u hiervoor het contactformulier te gebruiken.

 

                                               

 

8B856D35 2165 4C3F 96AF 6643C05EFEE8

 

Sinds 15 januari 2020 is Berry den Brinker in Amsterdam vertegenwoordiger van de Voetgangersbeweging Nederland.

De gemeente Amsterdam heeft in de beleidsnota Ruimte voor de Voetganger het kader van het voetgangersbeleid in Amsterdam geformuleerd. Het gaat om de inspraakversie uitgegeven door Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte, februari 2020.

Ten behoeve van de inspraakprocedure verwoordt Berry den Brinker zijn visie en commentaar in bijgaand stuk. 

Lees de volledige tekst inspraak voetgangersbeleid.

Op de site van https://www.verkeerskunde.nl/ blogt hij met regelmaat zie bv.  https://www.verkeerskunde.nl/blog/georganiseerd-ongemak-voor-oudere-voetgangers-en-fietsers

 

 

 

297B8114 E349 455E 8883 A9508951575CDe regio Haarlem en omgeving is in juni 2020 als regio gestart bij de Voetgangersbeweging Nederland. Haarlem maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Negen gemeenten samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland en het Rijk werken samen aan een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling. Het stadshart is een samenstel van drie aaneengesloten gebieden rondom de OV-knooppunten Stationsgebied, Oostpoort en Haarlem Nieuw Zuid. Ieder knooppunt vormt een entree-gebied tot de stad. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210372226-2-Bijlage-1-Gebiedsplan-Bereikbare-Steden-Haarlem.pdf

In Bloemendaal staat momenteel het Veilig lopen naar School in the picture. Niet alleen in Bloemendaal, maar in veel steden is de verkeerssituatie rondom de school voor kinderen niet veilig genoeg om zelfstandig naar school te gaan. Veel ouders kiezen daarom voor de auto om hun kind(eren) weg te brengen. De vele auto-, parkeer- en uitstapbewegingen op vaak te weining parkeergelegenheid maken echter onderdeel uit van die onveilige situatie. 

Vanuit de Voetgangersbeweging is men bezig met het creëren van veilige fiets- en looproutes van en naar de schoolomgeving. De kinderen zelf worden hierbij betrokken. Het resultaat moet bij voorkeur zodanig zijn dat eventueel aangepaste routes onderdeel uitmaken van een fijnmazig looproutenetwerk dat voor alle voetgangers bestemd is. 

Lees meer in HandOut aan Wethouder

 

 

Utrecht Zadelstraat

 

De regio Utrecht e.o. is in maart 2021 van start gegaan als regio bij de Voetgangersbeweging Nederland.

“Utrecht wil een 10 minutenstad worden waarbij je huis op tien minuten afstand staat van mensen en zaken die je elke dag of vaak nodig hebt (werk,natuur,sport,dokter,school,winkel, spelen etc.). Met OV, fiets of lopend ben je altijd snel waar je moet zijn.”

In de Omgevingsvisie Binnenstad wordt duidelijk dat de eerder ingezette ontwikkeling wordt voortgezet. Het autoverkeer wordt hierbij teruggedrongen ten gunste van het behouden c.q. terugbrengen van de menselijke schaal. Voor de voetgangersbereikbaarheid van het centrum zijn beloopbare afstanden een must. De Voetgangersbeweging pleit ervoor in deze ontwikkeling een fijnmazig en doorlopend voetgangersnetwerk te creëren met voldoende beschutting en aanliggende functies.

Lees hier de inspraakreactie.